Тест автомобил 3-2

От 38.00 лв. - 60.00 лв. Цена за автомобил

Цена за ден : Цена за автомобил
1 - 1 дни : 60.00 лв. Ден
2 - 4 дни : 43.00 лв. Ден
5 - 9 дни : 42.00 лв. Ден
10 - 19 дни : 40.00 лв. Ден
20 - 60 дни : 38.00 лв. Ден
Дата и час на наемане
Дата и час на оставяне
Брой